AMERIKA I BiH – PROTESTI

POLITIKA I EKONOMIJA

Nicholas Hill, zamjenik ambasadora u Sarajevu

Sarajevo — Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill objavio je članak na oficijelnom blogu američke Ambasade u Sarajevu. U članku pod naslovom “BiH si ne može priuštiti političko dramatiziranje nauštrb ekonomskog rasta”, stoji:

Prošle godine smo pozvali političke lidere da stvore preduslove za poslovne investicije i ekonomski rast u Bosni i Hercegovini.  Oblasti o kojima smo tada govorili i dalje su ključne: 1) pojednostavljenje otvaranja firmi; 2) smanjenje poreza i doprinosa; 3) modernizacija zakona o radu; 4) brzo rješavanje komercijalnih sporova i 5) borba protiv korpucije.  Ali, uz svakodnevnu političku dramu i skoro održavanje izbora, često se lako izgubi iz vida koliko je važno rješavanje ovih ekonomskih pitanja da bi privatni sektor mogao cvjetati i da bi se poboljšali uslovi za zapošljavanje sa sve građane, posebno za mlade.
Iako je razočaravajuće da je, prema anketi Svjetske banke o jednostavnosti poslovanja, u BiH i dalje najteže poslovati u regionu, drago mi je što odnedavno primjećujem napredak u oba entiteta u nastojanjima da se poboljša okruženje za poslovanje. Dalji napredak i fokusiranje na gore pomenute preporuke s ciljem unapređenja klime za poslovanje može se isplatiti u smislu otvaranja novih radnih mjesta i ostvarivanja većeg prosperiteta.
Sada je vrijeme za akciju. Vlada Federacije BiH je usvojila pet zakona o poslovanju koji se trenutno nalaze pred Parlamentom Federacije BiH. Ukoliko budu usvojeni, ovi zakoni bi mogli odmah osigurati značajno bolju klimu za ulaganja u Federaciji BiH. Također bi se ovim zakonima mogla deblokirati pomoć u vidu novog zajma Svjetske banke za razvojnu politiku. Poput Federacije BiH, Republika Srpska radi na provedbi novih vladinih programa kako bi se potakao ekonomski rast. Od septembra se provodi set zakona kojima se umanjuju troškovi i pojednostavljuje procedura registracije novih preduzeća. Štaviše, u decembru je u Republici Srpskoj postala operativna kancelarija za registraciju preduzeća u kojoj se na jednom mjestu sve završava. Planirano omogućavanje registracije preduzeća on-line u 2014. godini dodatno će pojednostaviti proceduru registracije preduzeća.
Ovi pozitivni koraci u Federaciji BiH i Republici Srpskoj odraz su onoga što su poslovni ljudi tražili. Neka od ovih poboljšanja, ukoliko se uspješno provedu, riješiće nedostatke pomenute u Bijeloj knjizi Vijeća stranih investitora za 2013/2014. Apelujemo na lidere da se fokusiraju na stvarne izazove sa kojima se suočavaju BiH i njeni građani, posebno na ekonomiju, tako što će usvojiti ove zakone u Parlamentu Federacije BiH i nastaviti raditi na pojednostavljivanju procedura za poslovanje u Republici Srpskoj. Građani BiH sebi doslovno ne mogu priuštiti da njihovi lideri dozvole da im političko dramatiziranje preusmjeri fokus sa onoga što je uistinu važno – poboljšanja ekonomske situacije, otvaranja novih radnih mjesta i izgradnje prosperitetnijeg društva, napisao je otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nicholas M. Hill, u članku na oficijelnom blogu Ambasade.

(StarMo, M.B. Četvrtak, 30 Januar 2014, otisak u Oslobođenje, 12. 2. 2014)

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *