PREDSJEDNIŠTVO – KOLEKTIVNA VLAST

Kako birati i biti biran za Predsjedništvo BiH? Izborom Predsjedništva kao kolektivne vlasti, kolegija ili gremija,  a ne individualnog zbira tri ili četiri pojedinih članova, koje biraju svi građani, konstitutivni narodi i nacionalne manjine ispunjava se osnovno demokratski načelo o ljudskom pravu – birati i biti biran za sve funkcije u društvu i državi BiH. Time se uklanja i stalni prigovor HDZBiH-a da drugi biraju Hrvatima političke predstavnike. Razgovor Upravnog odbora HNVBiH, Zapisnik, 16. 01. 2014.

ZAPISNIK

Sastanak Upravnog odbora HNV BiH održan je 16. siječnja 2014 godine u ovalnoj sali Gradskog vijeća s početkom u 15:30 sati. Sastanku su prisustvovali: Luka Markešić, Biljana Miketin, Ilija Šimić, Petar Matanović, Ninoslav Sušilović, Danko Čulina, Luka Brković i Goran Martić, član HNVBiH-a.

Dnevni red

Tema: Rad HNV-a u 2014, obilježavanje 20 godina, izbori, Ustav.

U uvodnoj riječi sastanka Luka Markešić je predložio dnevni red koji je prihvaćen.

Konstatirao je da na zapisnik prethodnog sastanka, koji su svi prije dobili, članovi Upravnog odbora nisu imali  primjedbu. Danas treba odlučiti kako i kada obilježiti dvadeset godina rada. Svake godine do sada smo imali konferenciju u veljači, 6.veljače, datumu prvog održavanja Sabora Hrvata BiH 1994, ili blizu toga datuma. Sada je mišljenja da bi godišnjicu trebali pomjeriti za travanj ove godine. Smatra da je to zbog aktualnosti trenutka. Ovo je izborna godina, zatim pitanje presude Sejdić – Finci, tada će možda situacija biti jasnija.
Temama na konferencijama uvijek smo nešto novo donosili, tako bi trebalo i ovim povodom da bude, nova tema i dovoljno aktualna. Za temu predlaže: Predsjedništvo, Parlament, Izvršna i Sudska vlast – njihov izbor.
Smatra da je Predsjedništvo BiH kolektivna vlast, odnosno jedan kolegij ili gremij, koji je na čelu države, i treba ga kao takvoga birati. Pitanje je kako birati? Predlaže: Birati sva tri ili četiri člana Predsjedništva kao jedan kolegij ili gremij. Tko ima najviše glasova od Hrvata ulazi u Predsjedništvo, tako i za druga dva naroda. Time se omogućuje da u Predsjedništvu budu predstavnici svih građana, konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina. Tako se ispunjava osnovno demokratsko načelo: da svi građani mogu birati i biti birani, te uklanja stalni prigovor HDZ-a kako drugi biraju Hrvatima člana Predsjedništva.
U Parlamentu također treba biti isto ili slično ravnopravnost, te ravnopravnost u Domu naroda, kao i u Izvršnoj i Sudskoj vlasti.
Pita može li HNVBiH kao civilna udruga predložiti svoju listu kandidata za Predsjedništvo, jer nam to neki ljudi savjetuju? Ako je to izvodivo, da li i kako se treba prijaviti za izbore.

Diskusija

Petar Matanović:
Smatra da HNV ne treba da predlaže svoju listu kandidata za Predsjedništvo i da ne podržava ni jednu političku stranku,  jer onda nas to vodi u političko svrstavanje.

Ninoslav Sušilović:
Mišljenja je da HNV ne treba da ide s tim prijedlogom. Ako bude neka koalicija ili kandidati, za koje se procijeni da ih vrijedi podržati, to je u redu.

Ilija Šimić:
Smatra da HNV ne može kandidirati Predsjedništvo za izbore. Misli da možemo samo podržati neformalnu ili neovisnu grupu. Veljača je mjesec u kojoj se uvijek obilježava godišnjica postojanja HNV –a, to treba biti i sada, ne mora biti 6., ali veljača sigurno. Danas treba raspravljati o temi, no ne mora se danas odlučiti. Smatra da na teme Ustav i izbora ne treba trošiti vrijeme, jer nema rješenja dok ne prođu izbori. Trebamo izabrati generalnu temu, a referata može biti nekoliko. U diskusijama ljudi će se sigurno dotaći izbora, pa ako bude dobrih stavova HNV može iza njih stati. Predlaže kao temu: stagnacija ili zastoj BiH. Tema će se segmentirati na politiku, ekonomiju, obrazovanje, kulturu.

Biljana Miketin:
Konstatira da na izborima odlučuje mali procent ljudi. Mišljenja je da se ljudi moraju više animirati da izađu na izbore, čak da se u zakon uvede obveza o izlasku na izbore. Predlaže temu za jednu od konferencija ili okruglih stolova: Položaj žene u društveno-političkom životu.

Petar Matanović:
Predlaže da se skup održi najkasnije koncem veljače. Za teme predlaže: jednom temom obuhvatiti naš dvadesetogodišnji rad, drugom temom aktualni položaj i koji su faktori odlučivali, / međunarodna zajednica, nedorečen izborni zakon/, također smatra da dejtonski Ustav nije proveden. Zatim obuhvatiti budućnost, koja mi imamo rješenja. Misli da su izborne jedinicež problem. HDZ traži uvođenje treće jedinice, onda je to treći entitet. Bošnjačke stranke ne nude ništa novo. Najbolje bi bilo kada bi BiH bila jedna izborna jedinica i kada bi svaka stranka predlagala četiri kandidata za članove Predsjedništva. To znači da je problem Ustav. Smatra da nema nikakve razlike u rezultatima vršenja dužnosti člana predsjedništva BiH Željka Komšića i Ive Mire Jovića, te da je insistiranje na izboru gubljenje vremena. Misli također da je najbolji izbor od sedam članova kao prije rata. Smatra da i Srbi kao Hrvati nisu svuda jednakopravni kada je o izborima riječ, (u F BiH nisu ravnopravni sa Srbima iz RS-a), te predlaže da HNV i SGV održe okrugli sto na tu temu. Zaključuje da je bit dejtonskog Sporazuma izgradnja mira, rat je prekinut rat, a izgradnja mira stagnira.

Goran Martić:
Vidi problem u Ustavu i njegovim aneksima. Ustavom se jasno kaže da svi građani imaju pravo da se kandidiraju i budu birani, a onda se to aneksima demantira. Smatra da samo međunarodna zajednica može to da promijeni.

Luka Brković:
Za veljaču je i predlaže teme: Popis stanovništva ili o Branku Mikuliću.

Danko Čulina:
Za veljaču je i predlaže temu: Euroatlanska integracija i granica BiH na Drini.

Zaključak

Nastaviti pripremu obilježavanja 20 godina postojanja i rada HNVBiH-a u mjesecu veljači 2014. s izborom teme i referenata.

Tajnica                                                             Predsjednik HNVBiH-a
Radmila Mijatović                                            Dr. Luka Markešić

Comments
  1. G. WordPress

Odgovori na G. WordPress Otkaži odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *