EVROPSKA UNIJA I BiH

Ponovna poruka Evropske Unije BiH .

U skladu sa zaključcima iz decembra 2013. godine, Vijeće ponovo izražava svoju ozbiljnu zabrinutost da je proces EU integracija BiH u zastoju zbog nedostatka političke volje od strane bh. političara i kontinuirane upotrebe retorike koja podvaja

Vijeće za vanjske poslove Evropske unije je na današnjem sastanku u Luksemburgu potvrdilo svoju nedvosmislenu podršku teritorijalnom integritetu BiH kao suverene i jedinstvene zemlje.

Vijeće u svojim zaključcima naglašava nedvosmislenu privrženost evropskoj perspektivi BiH. U vezi s tim, osuđuje kao neprihvatljivu secesionističku retoriku i ideje.

U skladu sa zaključcima iz decembra 2013. godine, Vijeće ponovo izražava svoju ozbiljnu zabrinutost da je proces EU integracija BiH u zastoju zbog nedostatka političke volje od strane bh. političara i kontinuirane upotrebe retorike koja podvaja. Dok druge zemlje regiona napreduju, BiH zaostaje.

Vijeće navodi kako je čulo javne proteste i poziva bh. građane da unaprijede socijalnu i ekonomsku situaciju u zemlji. Svi bh. građani, uključujući mladu generaciju, trebaju dobiti nove prilike.

Vijeće snažno zahtijeva od bh. institucija i izabranih lidera da budu u dodiru s ljudima, razgovaraju s civilnim društvom i daju odgovorne i neposredne odgovore na njihove legitimne zahtjeve. Vijeće ističe da je to kolektivna odgovornost svih bh. političkih lidera, navodi se, između ostalog, u zaključcima sa današnjeg sastanka u Luksemburgu.

Fena, Ponedjeljak | 14.04.2014