Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo –BiH

Tel./Fax: 00387-33-220-765
E-mail: hnv.sa@bih.net.ba