HRVATSKO NARODNO VIJEĆE U BOSNI I HERCEGOVINI – HNVBiH

Prema Statutu (Članak 1),Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini je udruga civilnog društva i pravni sljedbenik  udruženja Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine, koje proizlazi iz odluke Sabora Hrvata BiH,održanog u Sarajevu, 6.veljače 1994. godine. Registrirano je kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 182, knjiga I registra, dana 5.08. 1998. godine.

U Deklaraciji navedenog Sabora doneseni su slijedeći stavovi:

  1. državna cjelovitost BiH je vitalni interes hrvatskog naroda;
  2. hitan i apsolutan prestanak svih ratnih djelovanja;
  3. u BiH mora se osigurati kontinuitet državotvornosti sva tri naroda i njihova jednakopravnost;
  4. odbacuje se svako rješenje krize u BiH koje sankcionira etničke progone i omogućuje nastavak etničkog čišćenja;
  5. zahtjeva se povratak svih prognanih i izbjeglih u njihove domove;
  6. predlaže se federalno uređenje BiH na kantonalnoj osnovi.

Na temelju tih stavova postignut je Washingtonski sporazum i zaustavljen rat Hrvata i Bošnjaka 1994. godine, te otvoren put Deytonskom sporazumu godine 1995.

Prema stavu HNVBiH-a, Daytonski sporazum je zaustavio rat u BiH, ali ne i politiku koja je dovela do rata i nastavlja se sve do sada u nacionalističkim političkim strankama. Zato je djelovanje udruge bilo stalno zalaganje na izgradnji trajnog i pravednog mira u BiH, koji se postiže jedino promjenom politike koja je dijelila i zločinima uništavala BiH, te izgradnjom države kao suverene, demokratske, pravne i sekularne države ravnopravnih građana i naroda.Pritom se zalaže posebno za ravnopravni položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH na svim područjima kulturnog, političkog i gospodarskog životu, te u tom smislu postavlja kao posebne ciljeve udruge:

–  promicanje kulturnih i narodnih vrednota Hrvata u Bosni i Hercegovine;

–  doprinos razvoju društvene zajednice, promicanje demokracije, pluralizmai tolerancije u Bosni i Hercegovini;

–  potporu za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine kao multikulturne i demokratske države…

HNVBiH je nastao iz potrebe očuvanja prava hrvatskoga naroda na vlastitu domovinu i državu Bosnu i Hercegovinu.  Udruga je bila odgovor na neodgovornu politiku koju je u to vrijeme vodila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH) prema Bosni i Hercegovini, a time i prema hrvatskomu narodu u njoj, te ostaje trajno vjerna stavovima prve Deklaracije iz godine 1994, koja je potvrđivala stalno, teoretski i praktično, u svom djelovanju , kao što se vidi u Deklaracijama svih šest svojih Sabora održanih do sada.

Adresa Hrvatskog narodnog vijeća u BiH je: Sarajevo, H. Kreševljakovića 3, Bosna i Hercegovina, tel.; 387-33-220 765

(Literatura:Ivan Markešić, Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu. U povodu 10. obljetnice Hrvatskog narodnoga vijeća Bodne i Hercegovine (1994. – 2004.), HNVBiH – Synopsis, Sarajevo – Zagreb 2004; Ivo Komšić, Preživljena zemlja, Tko je, kada i gdje dijelio BiH, Prometej, Zagreb 2006; Hrvati BiH: Ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet, urednik Ivan Markešić, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu – Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2010).