Izgubljena igra Milana Bandića PREIGRAO Gradsko vijeće Grada Sarajeva opozvalo je odluku o imenovanju Milana Bandića,